Cami ve Mescit İmarı

Cami ve mescitlerin sayısının yetersiz olduğu bölgelerde inşa edilen ibadet mekânları dünya Müslümanları arasındaki kardeşliği güçlendirmektedir. Cami ve mescitlerde dinî ve mesleki eğitim kurslarının tesisi yoluyla halkın eğitilmesine ve bu sayede kültürel bir dönüşümün başlamasına da aracı olunmaktadır.

Cami ve mescitler, misyoner kuruluşların bölge halkına yönelik olumsuz propagandalarının önüne geçmek için de büyük önem taşımaktadır. Cami ve mescitler, insanların buralarda bir araya gelerek aralarındaki sorunların çözümüne ve kardeşlik duygularının güçlenmesi için ortak bir paydanın sağlanmasına vesile olmaktadır.

Cami ve mescitler, Afrika’da imkânsızlıklar nedeniyle ibadethanelerin bulunmadığı veya mevcutların bölge halkının ihtiyacını karşılayamadığı yerlerde inşa edilmektedir. Büyüklüğü ihtiyaca göre belirlenen yapılar bünyesinde, bölge hal-kının talebine göre okul veya kurslar da açılabilmektedir. Özellikle Afrika’da, misyoner teşkilatlar çalışmalarında cami veya mescide sahip olmayan köy veya kasabaları tercih etmektedir. Bu nedenle bir beldenin İslam beldesi olduğunu göstermesi bakımından cami ve mescitler büyük öneme sahiptir.

Projenin Amacı

  • İmkânsızlıklar nedeniyle dinî vecibelerini toplu olarak yerine getirmede sıkıntı yaşayan insanlar için uygun ibadet mekânları oluşturmak.
  • Farklı kabilelere mensup insanların uzun yıllardır birbiriyle çatıştığı bölgelerde İslam’ın birlikte yaşama, kardeşlik ve paylaşma prensibini yaygınlaştırmak.
  • Müslümanların azınlık durumunda olduğu ve misyonerlerin yoğun çalışmalar sürdürdüğü bölgelerde insanlara dinlerini öğrenebilecekleri ve yaşayabilecekleri ortamlar sağlamak.
  • Cami ve mescitlerin bünyesinde oluşturulan medrese ve kurslarda dinî ve mesleki eğitim verilerek halkın eğitimine katkı sağlamak.

 


GÜNCEL
GÜNCEL
ST Blog
Sadakataşı
Sadakataşı Gönüllüsü
02 Ocak, Perşembe 12:30
Çad’ın N’djamena bölgesin..
Kalıcı projeler kapsamında birçok bölgede Kuran..
Devamını Oku
Destekleriniz için 0216 614 04 61 sadakatasi@sadakatasi.org.tr
Online Bülten
e-mailinizi gönderin, faaliyet bültenimizi elektronik ortamda size gönderelim.

614 04 61216SadakataşıAlo
Tüm Hakları Saklıdır. © Sadakatasi 2013 Kısıklı Mahallesi. Ferah Caddesi. Numara : 6/B Uskudar / ISTANBUL / TURKEY
HALİL KANTARCI YETİMHANESİ
Sri Lanka Şehid Halil Kantarcı Yetimhanesi'ne Destek olmak için HALİL KANTARCI yazıp 2989'a SMS gönderebilirsiniz.